Panasonic Energy
Tepelné čerpadlá Panasonic pre Vás
Pre nové inštalácie a nízkoenergetické domy

Pre nové inštalácie a nízkoenergetické domy

Nový vysoko výkonný systém pre nízkoenergetické domy.

panasonic monoblokMaximálne úspory, maximálna účinnosť, minimálne emisie CO2, minimum priestoru.

Panasonic vyvinul nové tepelné čerpadlá Aquarea bi-blok a monoblok pre domácnosti, ktoré majú
vysoké nároky na výkon. Nech už je akékoľvek počasie, Aquarea bude vždy funkčná aj pri teplotr -20° C! Nová Aquarea sa ľajko inštaluje do nových alebo stávajúcich inštalácií všetkých typov.

 

Nová rada s vysokým výkonom vám pomôže splniť prísne požiadavky a znížiť náklady za prevádzku budovy.

Kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody majú veľmi významný dopad na spotrebu energie celého domu. Účinné tepelné čerpadlá Panasonic môžu výrazne pomôcť znížiť spotrebu energie domu.

 

CELKOVÁ SPOTREBA ENERGIE BEŽNÉHO DOMU¹

graf00
 
26% domáce spotrebiče³
 
 
47% kúrenie
 
 
27% Teplá úžitková voda
 
 

SPOTREBA ENERGIE S TEPELNÝMI ČERPADLAMI PANASONIC²

uspora
 
26% domáce spotrebiče³
 
 
47% kúrenie
 
 
27% Teplá úžitková voda
 
 
38% ÚSPORY
 

1. Zdroj: IDEA, Hodnoty pre Európu 2010. Spotreba bežného domu 80 kWh/(m².rok).
2. Zdroj: Panasonic, RT2012 simulácia, dom 50 kWh/(m².rok) za rok, vybavený tepelným čerpadlom Panasonic.
3. Např. Chladnička, telefón, šporák,…

Hlavné body tejto rady

Tepelné čerpadlo energetickej triedy A významne znižuje spotrebu energie.

ekvivalent úsporyNové čerpadlo triedy A s konštantným prietokom vody (dynamickým ovládaním čerpadla) pre monoblok 5 kW

Porovnanie spotreby energie – štandardné čerpadlá vs. čerpadlo triedy A
* Na základe údajov z nemeckého trhu: s predpokladom, že sa čerpadlá môžu líšiť podľa spotreby a nákladov za energie.

 • Tepelné čerpadlo energetickej triedy A prispôsobuje tlak vody podľa požiadavky, čím sa znižuje spotreba energie, hlučnost na ventiloch a uľahčuje inštalácie
 • Nie je potrebné žiadne záložné vykurovacie teleso pre udržanie výkonu pri teplote -15° C, záruka vysokej účinnosti aj pri teplote -15° C
 • Pridaných mnoho nových funkcií diaľkového ovládania:
  • automatický režim
  • režim dovolenka
  • zobrazenie spotreby energie

graf

S tepelným čerpadlom Panasonic nie je nutné predimenzovávať výkon tepelného čerpadla k dosiahnutiu požadovaného výkonu pri nízkych teplotách.

 • Vyhradený software pre nízkoenergetické domy, ktorý umožňuje, aby tepelné čerpadlo produkovalo teplú vodu o teplote 20° C. To je potrebné behom období, kedy nie je potrebé príliš intenzivné vykurovanie.
 • Bez nutnosti inštalácie ďalšej expanznej nádoby, pretože jednotka už je vybavená expanznou nádobou s objemom 6 l
 • Bez nutnosti inštalácie vyrovnávacej nádrže, pretože tepelné čerpadlo Panasonic je vybavené invertorovým kompresorom, ktorý dokáže regulovať výkon.
 • Súčásťou tepelného čerpadla je elektrický ohrievač s výkonom 3 kW
 • Tepelné čerpadlá Panasonic môžu pracovať pri vonkajších teplotách až -20° C a zaručujú výkon bez záložného ohrevu až do teploty -15 °C
 • Tepelné čerpadlá Panasonic sú veľmi tiché a majú program nočného režimu s ešte tichším chodom (viď. kalkulačka hlučnosti na stránkach www.panasonicproclub.com)
 
graf2
graf3
 

Zvláštna pozornosť bola venovaná hlučnosti - Panasonic vytvoril nočný režim k dalšiemu zníženiu hluku, pokiaľ je to potrebné.

hladina hluku

1. Akustický tlak je meraný vo vzdialenosti 1 m od vonkajšej jednotky A vo výške 1,5 m.

2. Štandardné podmienky prevádzky pri menovitom vykurovacom výkone za teploty +7° C (teplota vykurovacej vody 35° C) pri vonkajších jednotkách s dvomi ventilátormi. Pri vonkajších jednotkách s jedným ventilátorom je v nočnom režime nižšia o 3 dB(A).