Panasonic Energy
Tepelné čerpadlá Panasonic pre Vás

Nové diaľkové ovládanie - nové funkcie

aquarea dialkove ovladanie

Pre rok 2014 Panasonic predstavil nový diaľkový ovládač pre zlepšenie výkonu, zvýšenie pohodlia a zaistenie maximálnych úspor.


Nová funkcia pre inštalačného technika

 • režim vysúšania betónového podkladu
 • uzamknutie režimu chladenia
 • riadenie čerpadla triedy A so 7 rychlosťami

Režim vysúšania betonového podkladu: Umožňuje pomalé zvyšovanie teploty podlahového kúrenia pomocou softwaru.

graf vykonu

Režim kúrenia a chladenia:
Režim kúrenia môže priamo na mieste aktivovať autorizovaný servis alebo autorizovaný inštalačný technik pomocou špeciálnej operácie cez diaľkový ovládač.

Čerpadlo so 7 rýchlosťami:
Rýchlosť čerpadla je možné zvoliť pomocou diaľkového ovládača.

 

aquarea ovladanie

Nový diaľkový ovládač

Lepšie užívateľské rozhranie:

 • Pridanie režimu dovolenka (1)
 • Přidanie spotreby energie (2)

LCD displej:

 • Zvetšený LCD displej umožňujúcí zobrazenie režimu na ľavej a pravej strane (1)
 • Pridanie režimu AUTO a odstránenie zobrazenia odmrazovania (pomocou pulzného tepla) (2)
 • Zmena z „Nie je k dispozícií“ na EXT SPÍN. VYP (3)
 • Pridanie kWh a hodín (4)

Tlačítko:

 • Pridané tlačítko Dovolenka (5)
 • Zmena polohy tlačítok výkonu a resetovania (6)
 
Nová funkcia pre koncového užívateľa
 • automatický režim pre režim kúrenia a chladenia
 • zobrazenie spotreby energie
 • nastavenie režimu dovolenka

 

Režim Auto: Automaticky prepíná z kúrenia na chladení podľa vonkajšej teploty.

 

Spotreba energie: Zobrazuje spotrebu energie tepelného čerpadla, a to oddelene podľa kúrenia, chladenia a ohrevu teplej úžitkovej vody a dalej celkovú spotrebu.

 

Režim dovolenka: Umožňuje systému opäť obnoviť prrvádzku na obvykle nastavenú teplotu po návrate z dovolenky.