Panasonic Energy
Tepelné čerpadlá Panasonic pre Vás

Kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody zadarmo

panasonic solarny panel

Panasonic vyvinul pre svoje ovládanie HPM (Heat Pump Manager) inovatívny algoritmus, ktorý drasticky zlepšuje využitie vlastne vyrábanej elektriny z pripojených fotovoltaických panelov tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo využije elektrinu vyrobenú solárnym systémom pre vykurovací systém a ohrev teplej úžitkovej vody, bez toho aby došlo k zníženiu komfortu v dome.


HPM (Heat Pump Manager) aktivuje tepelné čerpadlo na základe:

  • Energie vyrobenej fotovoltaickým systémom
  • Požiadavky na spotrebu elektriny domu, napr. ak je spustená práčka, nebude tepelné čerpadlo odoberať elektrinu z fotovoltaického systému, aby sa nezvýšila  celková spotreba elektriny odoberanej zo siete. Tým sa maximalizuje účinnosť
  • Požiadavky na vykúrenie domu (v prípade vysokej výroby elektriny môže dôjsť k nadmernému vykurovaniu domu o 1 alebo 2 stupne alebo naopak k ochladeniu o 1 nebo 2 stupne ak je výroba elektriny nízka).

Vzhľadom k tomu, že je ohrev teplej užitkovej vody prepojený s úrovňou elektriny vyrábanej solárnym systémom, ak by bola výroba príliš nízká, prepne sa tepelné čerpadlo do
normálneho procesu, aby zachovalo maximálnu komfortnú teplotu v dome pre danú nastavenú dobu (definovanú užívateľom).

Hlavné body:

  • Zvyšuje množstvo spotrebovanej elektriny z vlastného solárneho systému až o 120 %
  • Ovládá spotrebu energie tepelného čerpadla podľa množstva vyrobenej elektriny z FV panelov s prihliadnutím k požadavkam na spotrebu elektriny domu
  • Inovatívny algoritmus vyvažuje spotrebu tepelného čerpadla a zaistenie komfortu v dome na základe vonkajšej teploty a požiadavky na energiu domu.
  • Ľahké prrpojenie systému Heat Pump manager s FV systémom.
 

Porovnanie pri nových domoch

Zvýšenie využitia vlastne vyrobenej elektriny o 120 % HPM môže zvýšiť spotrebu elektrickej energie tepelného čerpadla z fotovoltaických panelov z 352 kWh na 775 kWh za rok. Výsledky simulácií:

porovnanie-1

Porovnanie pri starších domoch

Zvýšenie využitia vlastne vyrobenej elektriny o 71 % HPM môže zvýšit spotrebu elektrickej energie tepelného čerpadla z fotovoltaických panelov z 526 kWh na 898 kWh za rok. Výsledky simulácií:

porovnanie-2

 

obrazok1

 

obrazok2